Välkommen till CS Business Consulting AB

Nedan beskrivs två generella tillvägagångssätt. Varje uppdrag skräddarsys dock för just ert behov. Rådgivning angående olika delfinansieringsalternativ av uppdragen kan ordnas. Ring direkt för en mer uttömmande dialog.

Produktutvecklande dialoger - Under hela produktutvecklingen

Genom en produktutvecklande dialog med branschexperter, beslutsfattare och slutanvändare säkerhetsställs att den slutgiltiga produkten motsvarar kundernas efterfrågan/behov, vad gäller funktion, pris, kvalitet osv.

Detta kan under förutsättning att den slutgiltiga produkten är skarpt marknadsorienterad, leda till viktiga relationer med tidiga referenskunder.

Att lyssna på kunden och dem som kan branschen bäst, låter självklart. Men alltför ofta glöms detta bort på grund av t ex tidsbrist och för mycket fokus på tekniska detaljer. Alla vill dock köpa bra produkter. Genom att låta kunderna utgöra en aktiv del i produktutvecklingen minskar bruset av mindre genomtänkta produkter på marknaden och sälj-/marknadsföringsbudgeten behöver inte bli lika stor.

Testmarknadsföring - När prototyp/skiss kan visas för marknaden

Är produkten i stort sett färdigutvecklad, rekommenderas en testmarknadsföring. Skarpa sälj-/marknadsföringssituationer iscensätts då med tyngdpunkt på personlig försäljning, för att få marknadens respons i god tid innan lansering. Detta innefattar;

  • Intervjuer med branschexperter, beslutsfattare och slutanvändare
  • Information/marknadsföring till potentiella kunder genom telefon och e-post
  • Uppföljning
  • Urskiljning av de mest intresserade kontakterna
  • Fysiska möten och relationsbyggande med dessa kontakter
  • Utvärdering, rekommendationer och överlämnande
Uppdragsgivaren kan med fördel vara delaktig genom hela projektet

 

Testmarknadsföring ger ett mycket verklighetsnära diskussionsunderlag för bedömning av strategier och kostnader i lanseringsfasen, samt en validering av de grunder som produkten utvecklats på. Utöver det skapas ofta relationer med tidiga referenskunder.

Här finns vi

CS Business Consulting
Gröndalsvägen 19B
392 36 KALMAR
SWEDEN